Banner

Croeso i wefan Llwybrau Llesiant

Cefndir

Prosiect gan Wasanaeth Anabledd Dysgu Cyngor Gwynedd yw Llwybrau Llesiant.

Mae’r prosiect yn cael ei ariannu gan grant Gronfa Gofal Integredig Llywodraeth Cymru. 

Ein gôl yw datblygu potensial oedolion gydag anableddau dysgu trwy ddilyn gwahanol lwybrau llesiant.

Beth yw pwrpas y wefan hon?

  • Rhannu gwybodaeth sydd yn ddefnyddiol i unigolion gydag anabledd dysgu ar un platfform canolog.
  • Rhannu negeseuon, newyddion ac amserlenni gweithgareddau yng Ngwynedd.
  • Dangos beth sydd yn digwydd yn eich ardal chi trwy amserlenni, lluniau a fideos.
  • Rhoi’r modd i unigolion ddewis pa weithgareddau byddent yn mynychu yn ôl eu diddordebau a’u dyheadau nhw.

Cyfryngau cymdeithasol

FacebookInstagramTwitter

Atodiadau