Banner

Y Gwasanaeth

Mae’n bwysig iawn i ni ein bod yn cynllunio ein gwaith ar sail angen lleol, a’r anghenion sydd heb gael eu cyfarch yn hanesyddol.

Mae Llwybrau Llesiant yn gweithio o fewn egwyddorion Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (2014). Os hoffwch ddarllen mwy am gynnwys y ddeddf cliciwch yma, neu os hoffwch ddarllen fersiwn hawdd ei ddeall o'r ddeddf cliciwch ar y linc ar waelod y dudalen. 

 

Ein gweledigaeth

Drwy ymgysylltu gydag unigolion, teuluoedd, gofalwyr a staff/darparwyr y sector rydym yn llunio cynlluniau gwaith pwrpasol er mwyn cyfarch anghenion ystod eang o unigolion ar draws Gwynedd.

Er mwyn sicrhau bod pob ardal yn cael chwarae teg, mae’r prosiect yn cael ei rannu yn dri:

  • Arfon
     
  • Dwyfor
     
  • Meirionnydd
Map yn dangos ardaloedd Arfon, Dwyfor a Meirionnydd
Ffigwr 2: Map yn dangos ffiniau Arfon, Dwyfor a Meirionnydd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo Cyngor GwyneddLogo Llwybrau Llesiant